021-66491210    

اخبار

تعداد آیتم ها در هر صفحه
ثبت نام ترم پاییز
ثبت نام ترم پاییز

ثبت نام ترم پاییز کلیه سطوح زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی استانبولی از روز شنبه مورخ 20 شهریور ماه آغاز می شود.

16 شهریور 1400
اخبار عمومی
دوره های ویژه
دوره های ویژه

دوره های ویژه همراه با تخفیف های ویژه مختص 18 هزار زبان آموزی که طی این سالها همراه ما بوده اند.

15 شهریور 1400
اخبار عمومی