021-66491210    

آموزش مجازی
  زبان آموزان عزیز پس از دانلود و نصب برنامه ادوبی کانکت از طریق کلیک بر روی لینک کلاس مربوطه خود با نام کاربری و رمز عبور دریافتی از دفتر آموزش موسسه میتوانند وارد کلاس خود شوند.


 

             
    کلاس S 2
        یکشنبه-سه شنبه 17:30-16
   خانم علوی

        
   کلاس F 1.1
   شنبه-چهارشنبه 16:30-15
    

       
کلاس F 1.2
  یکشنبه-سه شنبه 16:30-15
        آقای جعفرزاده       

                  
                                          کلاس F 1.3
                               یکشنبه-سه شنبه 19-18:30
                                          آقای جعفرزاده
 

                  
                                          کلاس F 3.2
                                یکشنبه-سه شنبه 16:30-15
                                            خانم پیرزاده
 

               
                                        کلاس F 4.1
                               یکشنبه-سه شنبه 12:30-11
                                          آقای آرامی
 

                 
                                        کلاس F 4.3
                             یکشنبه-سه شنبه 18:30-17
                                      آقای جعفرزاده
 

                  
                                          کلاس F 5.1
                                 شنبه-چهارشنبه 18:30-17
                                            آقای جعفرزاده
 

                
                                         کلاس F 6.3
                               یکشنبه-سه شنبه 18:30-17
                                           خانم پیرزاده
 

                 
                                         کلاس مکالمه
                               یکشنبه-سه شنبه 15:30-14
                                          آقای آرامی
 

                 
                                        کلاس S.P.I 3
                                 یکشنبه-سه شنبه 16:30-15
                                          آقای فتوحی
 

                
                                         کلاس S.I 5
                                 شنبه-چهارشنبه 15:30-14
                                          آقای آرامی
 

                 
                                        کلاس S.A 3
                               یکشنبه-سه شنبه 18:30-17
                                         آقای خرمی
 

                 
                                          کلاس B 2
                               یکشنبه-سه شنبه 19-17
                                            آقای آرامی
 

               
                                          کلاس E 1
                               دوشنبه-پنجشنبه 19-17
                                         خانم ناصری
 

                 
                                          کلاس P.I 3
                                 شنبه-چهارشنبه 19-17
                                          آقای آرامی
 

               
                                          کلاس I 4
                               دوشنبه- چهارشنبه 19-17
                                        خانم ناصری
 

               
                                 کلاس Free Discussion
                               دوشنبه- چهارشنبه 17-15
                                        خانم ناصری
 

               
                                   دوره های IELTS
           آقای جنگجو - خانم ترابیان - خانم دکتر پورمندنیا
 

               
                                      دوره های تافل
                           آقای جنگجو - آقای دکتر حسنی
 

               
                                    دوره های FCE
                             آقای جنگجو - خانم ترابیان       
 

               
                                        دوره TTC 
                                   آقای دکتر حسنی

               
                                    کلاس خصوصی 1
                           

               
                                        کلاس خصوصی 2
                                       

                

فرانسه - ترم 1
یکشنبه - سه شنبه 15:30-14​
خانم میرزایی

                

فرانسه - ترم 3
دوشنبه - چهارشنبه 16:30-15​
خانم میرزایی

   
فرانسه - ترم 7
دوشنبه - چهارشنبه 18:30-17​
خانم میرزایی

                

آلمانی- ترم 1
یکشنبه - سه شنبه 19-17​
آقای چگینی

                

آلمانی- ترم 4
شنبه - چهارشنبه 19-17​
آقای چگینی

               

آلمانی- ترم 6
شنبه - چهارشنبه 16-14​
آقای چگینی


جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس F 5.1 آقای جعفرزاده در روز شنبه مورخ 20 شهریورماه اینجا کلیک کنید.