021-66491210    

بحث آزادکلاس های بحث آزاد انگلیسی (Free Discussion) 
در زمینه یادگیری زبان انگلیسی جدا از حضور در کلاس های متداول زبان انگلیسی برای آموزش زبان نیاز به فعالیت ها و کلاس های جانبی دیگر می باشد.
کلاس های بحث آزاد جزو پر مخاطب ترین کلاس های جانبی برای تقویت زبان انگلیسی، مخصوصا مهارت peaking است.             
کلاس های Free Discussion، کلاس های مکالمه محوری هستند که در آن به غیر از تقویت مهارت گفتاری به جنبه های دیگر یادگیری زبان انگلیسی از جمله دایره لغاتVocabulary، گرامرGrammar،‌ اصطلاحات Expressions و Idiomsپرداخته خواهد شد.
هدف از کلاس های بحث آزاد، استفاده از ساختار ها و لغات نوآموخته در مکالمات است. این کلاس ها تاثیر بسزایی در روان صحبت کردن زبان آموزان دارند.
در هر جلسه از این کلاس‌‌ها، یک موضوع توسط استاد به بحث گذاشته شده و زبان آموزان درباره آن موضوع به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
کلاس های بحث آزاد در موسسه زبان معرفت در سه سطح مقدماتی (Basic)، متوسط (Intermediate) و فوق متوسط و پیشرفته (Upper Intermediate & Advanced)  با بهره گیری از اساتید مجرب برگزار می‌شوند.